icmâlen


icmâlen
(A.)
[ ﻻﺎﻤﺝا ]
özetle, özetleyerek.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • İCMALEN — Kısaca. Özlüce. İcmali ve hülâsa olarak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LETAİF-İ AŞERE — On lâtif duygu. On adet lâtifeler. (Letaif i aşere; İmam ı Rabbani, kalb, ruh, sır, hafi, ahfa, insanda anasır ı erbaanın herbir unsurdan o unsura münasib bir lâtife i insaniye tabir ederek, seyr ü sülukta her mertebede bir lâtifenin terakkiyatı… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İMAN — İnanmak. İtikad. Hakkı kabul, tasdik ve iz ân etmek. İslâmiyeti kabul edip amel etmek. Dini bütün hakikatleri kabul edip gereğini yerine getirmek. Resul i Ekrem in (A.S.M.) tebliğ ettiği zaruriyat ı diniyeyi tafsilen ve zaruriyatın gayrısını… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük